Formulier herroepingsplicht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan

Behangboom

Van Baerlestraat 33c

2802 GK Gouda

info@behangboom.nl

•Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

•Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

•Naam/Namen consument(en)

•Adres consument(en)

•Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

•Datum
•(*) Doorhalen wat niet van toepassing is